Categorieën
Hans Leemans ICT

Datalek in raadsinformatiesysteem Veenendaal

Datalekken en meldplicht

Hans Leemans ICT is bekend met diverse wettelijke verplichtingen en helpt bedrijven bij calamiteiten. In die gevallen is er snel en doortastend handelen nodig, gene paniek maar ook geen tijd verliezen omdat de schade dan fors kan worden. Bedrijven hebben een wettelijke plicht om hun administratie op orde te hebben en te houden. Hans Leemans ICT heeft een scan beschikbaar om te bekijken hoe het staat met uw security.

Hieronder een post van december 2016 in Binnenlands bestuur.

Een configuratiefout heeft tijdelijk gezorgd voor een datalek in de niet-openbare raadsinformatie van Veenendaal. Een inwoner ontdekte het informatielek in het raadsinformatiesysteem NotuBiz en maakte er melding van. De leverancier van de software heeft volgens de gemeente de het datalek inmiddels ‘structureel gedicht’.

Een configuratiefout heeft tijdelijk gezorgd voor een datalek in de niet-openbare raadsinformatie van Veenendaal. Een inwoner ontdekte het informatielek in het raadsinformatiesysteem NotuBiz en maakte er melding van. De leverancier van de software heeft volgens de gemeente de het datalek inmiddels ‘structureel gedicht’.

Niet-openbare raadsinformatie toegankelijk

De melding van het datalek kwam op woensdag 21 december bij de gemeente en een aantal raadsleden binnen. Door de configuratiefout ontstond een specifieke ingang in het niet-openbare systeem, waardoor de informatie voor iedereen toegankelijk werd. Hoe lang deze ingang er is geweest is onduidelijk. De gemeente weet ook niet of de informatie daadwerkelijk is ingezien.

Gemeente roept betrokkenen op
Veenendaal heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het voorval. Ook NotuBiz heeft dit gedaan. De gemeente roept iedereen die via het lek informatie in bezit heeft gekregen om hier zorgvuldig mee om te gaan en zich te melden bij de gemeente. ‘Het actief verspreiden, publiceren of op enige manier openbaar maken van geheime informatie van de gemeenteraad is strafbaar.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *