Categorieën
Lokale Cloud

Kan jouw bedrijf dataverlies opvangen?

Backup & disaster recovery

Backups maken is van alledag maar is misschien wel één van de meest vergeten stappen in een veilige IT-omgeving. Honderden bedrijven krijgen jaarlijks te maken met brand of blikseminslag en moeten dan terugvallen op gegevens op tape. Maar hoelang zijn die tapes eigenlijk wel te bewaren? Een goede backup is essentieel voor overleven en een online backup is aan te raden. Disaster Recovery gaat nog een stap verder. Bij DR wordt er een compleet plan uitgewerkt waarin niet alleen de data kan worden hersteld maar ook alle systemen en infrastructuur. Met Lokale Cloud is zowel backup als disaster recovry goed te regelen. Check voor alle informatie op http://lokalecloud.nl of op http://hansleemans.nl .

Tijd voor ‘verzekering’ tegen dataverlies

Een artikel wat in 2015 verscheen op Computable en nog immer actueaal is. Artikel is van Ing. Eric Evers.

Heeft jouw werkgever al een ‘DR-eric_evers_1431009779verzekering’? DR staat voor disaster recovery: een set van beleidslijnen en procedures om belangrijke systemen en infrastructuur te herstellen na een ramp, zoals een brand of een flinke stroomstoring. Voor veel ondernemers is dit misschien een ver-van-mijnbedshow, maar vroeg of laat komt disaster recovery op de agenda.

De brandverzekering dekt waarschijnlijk een belangrijk deel van de schade, maar voor de tijd dat je uit de lucht bent, draai je als ondernemer zelf op. Dan is het goed om te weten hoe snel je belangrijke data kunt restoren.

In de dagelijkse praktijk verschilt dat nogal. Ik ken bedrijven waar het allemaal professioneel geregeld is, maar ook organisaties waarbij de directeur de belangrijkste gegevens op tape mee naar huis neemt. Als die tapes vervolgens op een warme achterbank van een auto belanden, is de kans groot dat de back-updata niet meer te lezen zijn. Helaas komt men daar vaak pas achter op het moment dat er een restore gedaan moet worden.

Niet dat ik iets heb tegen het bewaren van data op tape. Voor de lange termijn – meer dan drie jaar – is het qua kosten zeker de beste manier. Tape is dus beslist niet ouderwets of dood. Voor voor de korte termijn is opslag op disk, wat mij betreft, een goede methode. Maar ‘spinning-disks’ verbruiken elektriciteit en rackruimte, en dus nemen de kosten toe afhankelijk van hoe lang je de back-up wilt bewaren.

Hoe doe je het als ondernemer goed? Je moet je volgens mij afvragen: hoe snel kan ik restoren en hoeveel data mag ik verliezen? Stel, je maakt elke 24-uur een back-up en er is net één minuut voor het begin van de back-up een storing, dan ben je dus alles van die dag kwijt! Dat kan een behoorlijke schade zijn. Voor een ziekenhuis ligt dat anders dan voor een banketbakkerij. Hoe snel men na een storing de zaken weer op orde moet hebben (restore), is voor een webwinkel anders dan bijvoorbeeld voor een hoveniersbedrijf. Kortom, het spanningsveld tussen de antwoorden op die twee vragen, en de noodzakelijke investeringen om dit te realiseren, bepalen wat je als ondernemer het beste kunt doen om een ramp zo adequaat mogelijk en zonder veel verlies op te vangen.

Ik denk dat een back-upservice inclusief disaster recovery – dus DR-omgeving, DR-plan en DR-test – voor de meeste organisaties de beste oplossing is. Dit pakket kun je afnemen als een service. Het grote voordeel is, dat je als ondernemer betaalt voor wat je gebruikt en in feite dus nooit ‘onderverzekerd’ bent.

In Nederland krijgen volgens cijfers van het NIVRE – het Nederlands Instituut Van Register Experts – zo’n honderd bedrijven per jaar te maken met brand waarbij de schade hoger uitvalt dan een miljoen euro. Het aantal stroomstoringen lijkt de laatste tijd ook toe te nemen. Ik herinner me een grote stroomuitval op vrijdag 27 maart in Noord-Holland, en recent waren er berichten over stroomuitval door de warmte. Niet zelden gaan bij dergelijke storingen, maar ook bij brand belangrijke data verloren.

Gratis backupscan

Bij Lokale Cloud wordt een gratis backupscan aangeboden voor MKB bedrijven. Kijk op deze pagina voor een aanbieding.